26. grudnia 2016 r. chór „Lutnia” uczestniczył we mszy świętej w Klasztorze Ojców Bernardynów, podczas której wzbogacał liturgię śpiewem tradycyjnych, polskich kolęd. W tym roku nie zabrakło również pięknej i okazałej szopki bożonarodzeniowej instalowanej i rokrocznie rozbudowywanej przez Ojców Bernardynów.